||

Otwarcie sali widowiskowej 2011Prace remontowe swoim zakresem objęły: przebudowę sceny, zaplecza dla artystów. Po remoncie sala spełnia kilka funkcji tj. sali projekcyjnej, teatralnej, kinowej, koncertowej i tanecznej. W projekcie uwzględniono także nowoczesne wyposażenie, oświetlenie, nagłośnienie, wentylację i termomodernizację. Wykonano także przebudowę foyer przed salą widowiskową, jak również remont elewacji frontowej budynku MDK „Muflon”.

Przebudowa i modernizacja sali jest częścią inwestycyjną projektu pn. SPOTKANIA – tradycja, kultura i codzienność na czesko – polskim pograniczu, realizowanego w latach 2010 – 2013 wraz z partnerem czeskim Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. oraz miastem Jablonec nad Nysą, przy współudziele finansowym miasta Jelenia Góra.

Projekt SPOTKANIA – tradycja, kultura i codzienność na czesko – polskim pograniczu, odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Oś priorytetowa 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedzina wsparcia 3.2. – wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych.

partner wiodący: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o

partner projektu: 1. Miejski Dom Kultury “Muflon”

2. Miasto Jablonec nad Nisou

Wartość całkowita projektu: 883 163,00 EUR / dofinansowanie ze środków EFRR: 709 753,55 EUR

Całkowita wartość projektu realizowanego przez MDK “Muflon” wynosi: 506 005,00 EU

organizator: MDK „Muflon” oraz Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
więcej informacji o projekcie: www.setkavani.eurocetrumjablonec.cz / www.muflon.sobieszow.pl

Modernizacja sali widowiskowej z zapleczem Miejskiego Domu Kultury “MUFLON” zrealizowano w ramach projektu: SPOTKANIA – TRADYCJA, KULTURA I CODZIENNOŚĆ NA CZESKO – POLKSIM POGRANICZU. Projekt współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Podobne wpisy