Wynajem sali widowiskowej JCK MUFLONZapraszamy na koncerty i wydarzenia artystyczne, które odbywają się w zmodernizowanej, nowoczesnej sali widowiskowej, dysponującej znakomitym sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym.

Scena teatralno-koncertowa z rozsuwaną kurtyną, fantastyczna akustyka sali – to wszystko zapewnia komfortowe warunki zarówno dla publiczności, jak i dla muzyków.

Funkcjonalność sali podnoszą duże lustra do nauki tańca umieszczone na całej długości jednej ze ścian.

W razie potrzeby lustra zasłania automatyczna kotara. Do zaplecza sceny należą dwie garderoby z łazienkami. Układ przestrzenny pozwala na sprawne i wygodne przemieszczanie się pomiędzy sceną, garderobami i parkingiem.Krzesła nie są zamontowane na stałe, dzięki czemu możliwy jest ich dowolny układ w zależności od potrzeb organizowanego wydarzenia. Ilość miejsc w sali – 150.Cennik wynajmu sali widowiskowej JCK MUFLON

Koszt wynajmu sali oraz obsługi obliczany jest w pełnej stawce godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu oraz obsługi. 

 1. Przy wynajmie od 1 do 3 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 250 zł brutto.  
 1. Przy wynajmie od 4 do 5 godzin dziennie stawka godzinowa wynosi 200 zł brutto.  
 1. Przy jednorazowym zleceniu wynajmu Sali na 6 i więcej godzin dziennie lub 12 i więcej godzin w miesiącu stawka godzinowa wynosi 200 zł brutto i może być negocjowana w zależności od ilości godzin wynajmu ponad wskazany próg oraz w zależności od specyfiki wynajmu. 
 1. Koszt obsługi sali określa poniższa tabela 
Pracownik / Uwagi Pierwsza  godzina 
 brutto 
Każda następna rozpoczęta
godzina brutto 
Nadzór techniczny
(ze względów bezpieczeństwa wymagany przez cały okres wynajmu) 
100 zł 20 zł 
Obsługa widowni (ze względów bezpieczeństwa wymagana  w trakcie działań z udziałem widowni oraz 0,5 godziny przed  i po działaniach z udziałem widowni) 100 zł 20 zł 
Obsługa szatni
(o konieczności wynajęcia obsługi szatni każdorazowo decyduje Kierownik Filii) 
50 zł 10 zł 
Obsługa światła 200 zł 50 zł 
Akustyk 200 zł 50 zł 
 1. Koszt obsługi sali w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), w dni powszednie poza podstawowymi godzinami pracy instytucji (przed godz. 8.00 i po godz. 16.00) oraz w przypadku pracowników dysponujących w dniu wynajmu prawem do dnia wolnego (urlop lub dzień wolny wynikający z miesięcznego planu pracy instytucji) pokrywany jest na podstawie odrębnych umów Wynajmującego z personelem JCK. 
 1. Ustalone ceny dotyczą wynajmu sali i obsługi akustycznej i oświetleniowej z podstawowym, istniejącym wyposażeniem, bez realizacji dodatkowych warunków technicznych w postaci konieczności ustawienia specjalistycznego oświetlenia scenicznego (np. ustawienie zmiennych złożonych scen) lub akustycznego (np. back- line). W przypadku złożonych pod względem technicznym zleceń dotyczących 
 1. Liczba pracowników obsługi JCK może się zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od charakteru wynajmu. 

§ 6 

Regulamin wynajmu pomieszczeń w budynku JCK Muflon 

 1. Osobą odpowiedzialną za całokształt organizacji wynajmu pomieszczeń w budynku JCK MUFLON jest Kierownik Filii JCK MUFLON. 
 1. Wynajmujący składa upoważnionym pracownikom Zespołu (faxem, mailem, osobiście lub drogą pocztową) zlecenie wynajmu pomieszczenia według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 
 1. Upoważniony pracownik przedstawia zlecenie do akceptacji kierownikowi filii lub osobie go zastępującej. 
 1. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji zlecenia (wydanej po uwzględnieniu planów programowych Jeleniogórskiego Centrum Kultury, charakteru zlecenia i terminów innych wynajmów) Kierownik Filii lub upoważniony przez niego pracownik przedkłada zlecenie w księgowości JCK celem wystawienia faktury. 
 2. Pomieszczenia JCK poza godzinami funkcjonowania instytucji oraz w dniach wolnych od pracy nie mogą zostać wynajęta bez obsługi przeszkolonych pracowników JCK (minimum 1 osoba – nadzór techniczny). 
 3. Wszelkie urządzenia wynajmowanych pomieszczeń mogą być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników JCK. 

Cennik wynajmu pomieszczeń JCK MUFLON

 1. ceny wynajmów powyżej 12 godzin oraz wynajmów długoterminowych ustalane będą w drodze negocjacji
 1. ceny wynajmów krótkoterminowych za godzinę brutto
Rodzaj pomieszczenia od 1 do 3 godzin od 4 do 12 godzin 
GALERIA 60 zł 50 zł 
SALA LAWENDOWA 50 zł 40 zł 
SALA PRÓB nr 2 80 zł 60 zł 
 1. koszty obsługi w dniach wolnych od pracy oraz poza godzinami pracy instytucji pokrywany jest na podstawie odrębnych umów Wynajmującego z personelem JCK.  

Jego koszt określa następująca tabela 

Pracownik / Uwagi Pierwsza godzina  
brutto 
Każda następna
rozpoczęta godzina brutto 
Nadzór techniczny (wymagany w dniach wolnych od pracy oraz poza godzinami pracy JCK) 100 zł 20 zł 
Obsługa szatni i sprzątanie pomieszczeń (zależnie od zlecenia) 50 zł 10 zł 
 1. Ustalone ceny dotyczą wynajmu sal i obsługi z podstawowym, istniejącym wyposażeniem.  W przypadku dodatkowych wymagań technicznych zastosowanie będą miały ceny określone  w cenniku usług JCK. 
 1. Liczba pracowników obsługi JCK może się zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od charakteru wynajmu.