|

Zrozumieć świat

Zrozumieć świat. Proces/codzienność.

Zrozumieć świat to projekt rezydencyjny, którego część stanowią warsztaty z udziałem artystów z Rosji i z Polski dedykowany mieszkańcom Dolnego Śląska. Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema z siedzibą w Michałowicach działające na polu teatru, sztuk wizualnych i edukacji artystycznej.
Na rezydencję w Michałowicach Teatr Cinema zaprosił artystów z Sankt Petersburga związanych z Teatrem Akhe: Maksima Isaeva i Pavla Semchenko.

Wybór nie jest przypadkowy, Akhe to jedna z najważniejszych grup teatralnych z Rosji występująca na scenach całego świata. Ich spektakle są mariażem happeningu, sztuk plastycznych, instalacji, wideoartu i fotografii. Bezkompromisowe i niezależne podejście do aktu tworzenia i samej materii scenicznej, łączące w sobie cechy tradycyjnego teatru, nowych mediów i sztuki galeryjnej sprawiło, że są uznawani za jednych z reformatorów współczesnego teatru.
W ramach rezydencji w siedzibie Teatru Cinema w Michałowicach artyści z Akhe wspólnie z artystami z Teatru Cinema – Małgorzatą Walas-Antoniello, Zbigniewem Szumskim, Tadeuszem Rybickim, Izabelą Terek-Jopkiewicz i Anną Krych pracują metodą improwizacji, która stanowi bazę poszukiwań teatralnych obu grup.

Tematem przewodnim jest rozmowa o tożsamości narodowej a głównym odniesieniem, narzędziem tych poszukiwań – kultura ludowa – baśnie, przypowieści, przysłowia. Wielokulturowość Dolnego Śląska jest tu podpatrywana i opisywana przez artystów z Rosji. Liczymy na to, że współpraca na polu artystycznym i warsztatowym dostarczy nam aktywów do lepszego zrozumienia współczesnego świata.

Pracy teatralnej obu zespołów towarzyszą warsztaty z młodzieżą szkolną z Jeleniej Góry i mieszkańcami naszego regionu. Na warsztaty w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze zaanektowaliśmy część zajęć szkolnych, w czasie których pracowaliśmy z młodzieżą nad krótkimi akcjami performatywnymi. Artyści z Rosji i Polski pracują również z działającą przy MDK Muflon teatralną grupą warsztatową „Ciałość” oraz z Teatrem Osób Uzależnionych „Karawana”.

Rezydencja obejmuje też działania w terenie – filmowe wywiady z mieszkańcami naszych okolic, które posłużą nam do stworzenia strony wizualnej projektu. Gromadzone przez nas opowieści przesiedleńców zyskują nową tożsamość w miejscu zastanym. Stawiamy pytania o tożsamość przeniesioną. W obrębie naszych poszukiwań sytuujemy polską kulturę emigrantów osaczoną przez obce miejsce. To warsztaty z czynnego oswajania obcego: dzieciństwo obcego – bajka; niewinność opowieści. Agresywna opowieść wobec obcego. Bazując na przysłowiach i przypowieściach jako mądrości i dziedzictwie kulturowym stawiamy pytanie o siłę kultury.

15 czerwca w Miejskim Domu Kultury „Muflon” w Sobieszowie miał miejsce pierwszy pokaz pracy warsztatowej, drugi odbędzie się pod koniec rezydencji, 23 lipca o godz.19:00, również w MDK Muflon.
Rezydencja „Zrozumieć świat. Proces/codzienność” realizowana jest we współpracy z Programem Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.
Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, realizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Podobne wpisy