|

Śniło mi się że… 2015

Pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury ”MUFLON” w Jeleniej Górze zaprasza dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym „Śniło mi się że…”.
Konkurs plastyczny „Śniło mi się że…” ma na celu pokazanie bogactwa świata dziecięcej wyobraźni, pełnego fantastycznych, kolorowych postaci oraz miejsc.

Należy sobie przypomnieć sen i przełożyć wyśnioną historię w obraz, opowiadając jego treść.

Celem konkursu jest:

  • pobudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.
  • uwrażliwienie dzieci na otaczający nas świat.
  • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:  MDK ,,MUFLON”

58-570 Jelenia Góra ul. Cieplicka 172

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 5 do 16 roku życia:

– grupa wiekowa 5-8 lat

– grupa wiekowa 9-12 lat

– grupa wiekowa 13-16 lat

2. Format pracy: maksimum A3, technika wykonania pracy: dowolna (nie przestrzenna).

3. Termin dostarczenia prac do 25 września 2015 roku

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac.

5. Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnią informację: autor, adres, wiek, telefon, opiekun artystyczny.

6. Prace należy nadsyłać na adres: MDK ,,MUFLON,, 58-570 Jelenia Góra ul. Cieplicka 172 tel.75 75 37 70

z dopiskiem: „Śniło mi się że…” lub dostarczyć osobiście.

7. Jury powołane przez organizatora, dokona oceny prac konkursowych i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 września 2015 roku, godz.15.00.

9. Lista laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej muflon.sobieszow.pl

10. Zwycięskie prace będą eksponowane w galerii KOLOR MDK ,,MUFLON,, Cieplicka 172.

11. Termin trwania wystawy w galerii KOLOR- październik 2015 roku.

12. Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie będą rozsyłane.

13. Odbiór nagród MDK “Muflon” Jelenia Góra.

instr. ds. plastyki Agata Makutynowicz

Podobne wpisy