Helena Krawczyk-Demczuk (1927-2015)

Mieszkanka Jeleniej Góry – Sobieszowa, znana jako pedagog, instruktor kursów krawieckich, haftu oraz sztuki zdobniczej. Od wielu lat zajmowała się haftem artystycznym i patchworkiem. Wyszywane obrazy były wystawiane w wielu miastach w kraju i za granicą, znajdują się też w kilku muzeach m.in. w Nowym Jorku (Muzeum Pokoju), Chicago (Muzeum Sztuk Dekoracyjnych), Muzuem Etnograficznym w Warszawie a także w Victoria and Albert Museum w Londynie. Przy pomocy metafory poruszała tematy współczesne, dzieląc je na cykle: wiejskie, miejskie, religijne oraz tkaninę użytkową. W klepsydrze zamiast ziaren piasku przesypują się ludzie, z rękawa ze złotą spinką wypadają banknoty i przerażone ludzkie twarze.

– To jest instrukcja, dotycząca życia, jakie maski trzeba przybierać, aby przez nie przejść – mówiła o swoich obrazach Helena Krawczyk-Demczuk.

Scroll to Top