W Jeleniogórskim Centrum Kultury w Jeleniej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: jck@jck.pl

Jeleniogórskie Centrum Kultury chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa.

Kiedy załatwiasz sprawy w naszej placówce, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest: Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 58-500 Jelenia Góra.

Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.

Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Podejmujemy różnorodne działania, aby poinformować Cię o Twoich prawach.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych,znamy zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień wdrażając nowe rozwiązania teleinformatyczne lub organizacyjne usprawniające nasze działania. Zawsze mamy na względzie Twoją prywatność.

Ponieważ respektujemy Twoje prawa dlatego też poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.