|

Śniło mi się, że… (2)

Pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury “MUFLON” w Jeleniej Górze zaprasza dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym „Śniło mi się że…” edycja 2. Konkurs ma na celu pokazanie bogactwa świata dziecięcej wyobraźni, pełnego fantastycznych, kolorowych postaci oraz miejsc.

Należy sobie przypomnieć sen i przełożyć wyśnioną historię w obraz, opowiadając jego treść.

Celem konkursu jest:

  • pobudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.
  • uwrażliwienie dzieci na otaczający nas świat.
  • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:  Miejski Dom Kultury ,,Muflon” / 58-570 Jelenia Góra ul. Cieplicka 172

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 5 do 16 roku życia: grupa wiekowa 5-8 lat / grupa wiekowa 9-12 lat / – grupa wiekowa 13-16 lat

2. Format pracy: maksimum A3, technika wykonania pracy: dowolna (nie przestrzenna).

3. Termin dostarczenia prac do 24 lutego 2016 roku

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac.

5. Na odwrocie pracy należy nakleić czytelnią informację: autor, adres, wiek, telefon, opiekun artystyczny.

6. Prace należy nadsyłać na adres: MDK ,,MUFLON,, 58-570 Jelenia Góra ul. Cieplicka 172 tel.75 75 37 70

z dopiskiem: „Śniło mi się że…”  edycja 2. lub dostarczyć osobiście.

7. Jury powołane przez organizatora, dokona oceny prac konkursowych i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 lutego 2016 roku, godz.15.00.

9. Lista laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.muflon.sobieszow.pl

10. Zwycięskie prace będą eksponowane w galerii KOLOR MDK ,,MUFLON,, Cieplicka 172.

11. Termin trwania wystawy w galerii KOLOR- marzec 2016 roku.

12. Po rozstrzygnięciu konkursu prace nie będą rozsyłane.

13. Odbiór nagród MDK „Muflon” Jelenia Góra.

Podobne wpisy