Otwarcie Sali Widowiskowej

UROCZYSTE OTWARCIE SALI WIDOWISKOWEJ MDK „MUFLON”

16 kwietnia 2011, godz. 12.00 (sobota)

Uroczystość otwarcia sali widowiskowej odbędzie się 16 kwietnia 2011 o godz.12.00 w MDK „Muflon” przy Ulicy Cieplickiej 172 w Sobieszowie.

Prace remontowe swoim zakresem objęły: przebudowę sceny, zaplecza dla artystów. Po remoncie sala spełnia kilka funkcji tj. sali projekcyjnej, teatralnej, kinowej, koncertowej i tanecznej. W projekcie uwzględniono także nowoczesne wyposażenie, oświetlenie, nagłośnienie, wentylację i termomodernizację. Wykonano także przebudowę foyer przed salą widowiskową, jak również remont elewacji frontowej budynku MDK „Muflon”.

Przebudowa i modernizacja sali jest częścią inwestycyjną projektu pn. SPOTKANIA – tradycja, kultura i codzienność na czesko – polskim pograniczu, realizowanego w latach 2010 – 2013 wraz z partnerem czeskim Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. oraz miastem Jablonec nad Nysą, przy współdziel finansowym miasta Jelenia Góra.

Projekt SPOTKANIA – tradycja, kultura i codzienność na czesko – polskim pograniczu, odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

• Oś priorytetowa 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

• Dziedzina wsparcia 3.2. – wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno – edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych.

• partner wiodący: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o

• partner projektu: 1. Miejski Dom Kultury “Muflon”

2. Miasto Jablonec nad Nisou

• Wartość całkowita projektu: 883 163,00 EUR

• dofinansowanie ze środków EFRR: 709 753,55 EUR

• Całkowita wartość projektu realizowanego przez MDK “Muflon” wynosi: 506 005,00 EU


organizator:
MDK „Muflon” oraz Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.
więcej informacji o projekcie:
www.setkavani.eurocetrumjablonec.cz
www.muflon.sobieszow.pl

Modernizacja sali widowiskowej z zapleczem Miejskiego Domu Kultury „MUFLON” zrealizowano w ramach projektu: SPOTKANIA – TRADYCJA, KULTURA I CODZIENNOŚĆ NA CZESKO – POLKSIM POGRANICZU. Projekt współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

About the author