SPOTKANIA – tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu

Dziedzina wsparcia: 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych.

Partner wiodący: Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Partnerzy projektowi: Miejski Dom Kultury „Muflon“, Statutární město (Miasto statutowe) Jablonec nad Nisou

Dofinansowanie z EFRR: 709 753,55 euro

Mieszkańcy obszarów przygranicznych nie znają się zbytnio i niewiele się spotykają. Dzielą ich góry i granica, jednak pewna granica jest również w świadomości ludzi. I to właśnie chcemy zmienić – zlikwidować tę granicę niewiedzy i z tego wynikający brak zaufania.Dowiadując się o sobie, spotykając się, poznajemy swoje tradycje, zwyczaje, kulturę.

Projekt umożliwił zbliżenie mieszkańców miasta i okolic Jablonca nad Nisou oraz Jeleniej Góry dzięki wzajemnemu poznaniu swojej kultury w ramach wspólnych działań, jakimi były spotkania z folklorem, muzyką, filmem i fotografią. Partnerzy w ciągu trzech lat wspólnie przygotowali programy, w których z reguły występowali zarówno czescy, jak i polscy uczestnicy. Wspólny program imprez był następnie realizowany i promowany po obu stronach granicy.

Ponad 10 000 widzów oraz bezpośrednich uczestników miało możliwość porównania obu kultur, szukania wspólnych korzeni, a w efekcie postrzegania pogranicza polsko-czeskiego jako jednolitego obszaru. Świadomość ta rozbudziła zainteresowanie innymi działaniami takimi, jak turystyka, nawiązywanie kontaktów, nawiązywanie współpracy, pobyty gościnne, imprezy wymienne itp.

Miejski Dom Kultury “Muflon” otrzymał na projekt dofinansowanie z:

1.  EFRR w kwocie :  430 104,25 EUR,

2. Urzędu Miasta Jelenia Góra na wkład własny w kwocie: 75 900,75 EUR

Całkowita wartość projektu realizowanego przez MDK “Muflon” wynosi: 506 005,00 EUR

Projekt realizowany w latach 2010-2013 składał się z części inwestycyjnej oraz programowej. W części inwestycyjnej po stronie polskiej przeprowadzono remont i modernizację sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Muflon”. Prace remontowe swoim zakresem objęły: całkowitą przebudowę sceny i zaplecza dla artystów. Po remoncie sala spełnia funkcje sali projekcyjnej, teatralnej, kinowej, koncertowej i tanecznej. W projekcie uwzględniono także nowoczesne wyposażenie, oświetlenie, nagłośnienie, wentylację i termomodernizację. Przebudowane zostało również foyer przed salą widowiskową oraz przeprowadzony został remont elewacji frontowej budynku MDK „Muflon”.

SALA WIDOWISKOWA PO REMONCIE:

zmodernizowana, nowoczesna sala widowiskowa, dysponująca znakomitym sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym. Scena teatralno-koncertowa z rozsuwaną kurtyną, fantastyczna akustyka sali – to wszystko zapewnia komfortowe warunki zarówno dla publiczności, jak i dla muzyków. Funkcjonalność sali podnoszą duże lustra do nauki tańca umieszczone na całej długości jednej ze ścian. W razie potrzeby lustra zasłania automatyczna kotara. Do zaplecza sceny należą dwie garderoby z łazienkami. Układ przestrzenny pozwala na sprawne i wygodne przemieszczanie się pomiędzy sceną, garderobami i parkingiem. Krzesła nie są zamontowane na stałe, dzięki czemu możliwy jest ich dowolny układ w zależności od potrzeb organizowanego wydarzenia. Ilość miejsc w sali: 150.

Oprócz działań inwestycyjnych wspólny, trzyletni program zawierał wiele różnorodnych działań, mających na celu zbliżenie mieszkańców miast i okolic Jablonca nad Nysą i Jeleniej Góry na bazie wzajemnego poznania własnej kultury. Działania te dotyczyły tradycji wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz warsztatów muzycznych, projekcji filmów czeskich i polskich, konkursu  i wystawy fotograficznej „Jak żyjemy”, prezentacji amatorskich zespołów muzycznych, konkursu czeskiej piosenki a także międzynarodowego festiwalu folkloru.

Ogółem w Miejskim Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze oraz w Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą w ciągu trzech lat współpracy odbyło się łącznie 30 imprez kulturalnych.

Liczba osób, które wzięły udział w poszczególnych imprezach projektowych

2010: Międzynarodowy Festiwal Folkloru I edycja: 250

2011:  Polska Wielkanoc z Czeskim Gościem: 400 / Międzynarodowy Festiwal Folkloru II edycja: 350 /Czeska Muzyka pod Chojnikiem: 150 / Weekend z Czeskim Filmem cz.1: 170 / Polskie Boże Narodzenie z Czeskim Gościem: 200

2012: Polsko-Czeska Wielkanoc: 450 / Spotkania z Muzyką – Na czeską nutę: 70 /Międzynarodowy Festiwal Folkloru III edycja: 400 / Wernisaż konkursu fotograficznego „Jak żyjemy”: 60 / Weekend z Czeskim Filmem cz.2:  160 /Czeskie Boże Narodzenie: 230

Łącznie we wszystkich imprezach, które odbyły się w Miejskim Domu Kultury „Muflon” przez 3 lata realizacji projektu, wzięło udział prawie trzy tysiące osób.

Strona internetowa projektu: http://www.setkavani.eurocentrumjablonec.cz