|

Zanussi 2010

KONKURS WIEDZY O TWÓRCZOŚCI KRZYSZTOFA ZANUSSI

Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze organizuje konkurs wiedzy o twórczości Krzysztofa Zanussi, którego laureaci wezmą udział w studyjnym wyjeździe do posiadłości artysty w Warszawie. Będzie to już siódmy wyjazd organizowany dla młodzieży w wieku 16 – 19 lat przez MDK „Muflon”. Tegoroczne spotkanie/wyjazd skoncentrowane będzie na temacie „Konfrontacje z filmem i sztuką współczesną”. Do udziału w tegorocznym konkursie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz klas o profilu humanistycznym i nie tylko. By wziąć udział w konkursie należy spełnić  wymagania regulaminu konkursu.

REGULAMIN KONKURSU:

1.) wiek 16 – 19 lat

2.) zainteresowanie zjawiskami kultury i sztuki

3.) chęć poznania osoby i twórczości Krzysztofa Zanussi

4.) praca – wypracowanie w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej na temat:

„ Twórczość i działalność Krzysztofa Zanussi, jako dekalog współczesnego człowieka”

parametry pisemnej wypowiedzi:

•    zawiera min. 3 strony, max. 6 stron

•    format A4, czcionka – Times New Roman, wielkość liter: 12, szerokość wiersza: 1,5

5.) prace należy złożyć do dnia 31 maja 2010 roku w sekretariacie MDK „Muflon” lub wysłać na adres instytucji (liczy się termin otrzymania przesyłki)

nasz adres : Miejski Dom Kultury „Muflon”,  ul. Cieplicka 172,  58 – 570 Jelenia Góra, tel. 75/ 75 537 70

6.) prace należy złożyć w kopercie formatu A4, koperta zawierać powinna:

•    tytuł konkursu

•    imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, nazwę szkoły

•    logo autora

Logo prosimy umieścić na kopercie oraz na pracy pisemnej. Danych osobowych prosimy nie umieszczać na pracy pisemnej – tylko logo. Pozwoli to organizatorom prawidłowo przeprowadzić obrady jury.

7.) ogłoszenia wyników odbędzie się dnia 10 czerwca 2010 roku. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Lista laureatów będzie także umieszczona na stronie internetowej MDK „Muflon”, tj. www.muflon.sobieszow.pl

8.) informacja dla laureatów: organizator pokrywa jedynie koszt przejazdu i zakwaterowanie w Warszawie. Laureat jest zobowiązany do wzięcia udziału w spotkaniach organizacyjnych, związanych z wyjazdem do Warszawy.

9.) termin wyjazdu dla laureatów: 5 -9 lipca 2010 rok.

Podobne wpisy