Stowarzyszenia i organizacje działające przy Miejskim Domu Kultury „Muflon”

ZESPÓŁ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

spotkania: ostatni czwartek każdego miesiąca, godz. 18.00-20.00

Zespół Aktywności Społecznej jest gronem mieszkańców, którym leży na sercu dziś i jutro naszej „małej ojczyzny – Sobieszowa”. Nie jesteśmy grupą polityczną, ani wyznaniową, ani też żadną inną. Chcemy integrować społeczeństwo poprzez różne formy działania tak, aby ludzie ze sobą się spotykali, rozmawiali, bawili, śpiewali, uczyli i wzajemnie sobie pomagali. Najważnieszym naszym celem jest uaktywnienie społeczności Sobieszowa, podniesienia jakości życia, samopomoc i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ułatwienie wychodzenia z izolacji, nawiązywania kontaktów z innymi środowiskami, w tym także z młodzieżą. Nasz ruch narodził się w 2007 roku, przy okazji dyskusji o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Sobieszowa. Z zapisów projektu planu wynikało, że Sobieszów miał być tzw. sypialnią zabudowaną małymi domkami odgrodzonymi od siebie. Proponowano nam niemal zupełną likwidację przestrzeni publicznej, wspólnej, na której toczy się codzienne życie. Z tym się nie zgadzamy i dlatego rozpoczęliśmy działalność.

Prezes – Halina Moszyńska
Wiceprezes – Luba Wysoczańska-Zubal
Skarbnik – Grażyna Postrzech
Sekretarz – Halina Mittelstadt
Członek – Jadwiga Tokarewicz


ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

spotkania: czwartki, godz. 13.00-14.00