Zarządzenie nr 15 /2019

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian godzin działalności Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze w okresie

od 24 – 31 GRUDNIA 2019 r.

Na podstawie Statutu Miejskiego Domu Kultury „ Muflon” nadanego Uchwałą Nr 367/XLVII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2009 roku, oraz regulaminów wewnętrznych zarządzam co następuje:

§1

W okresie od 24 – 31 grudnia 2019 r. ustalam godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:

24 grudnia      wtorek              800 – 1200
27 grudnia      piątek                800 – 1600
30 grudnia      poniedziałek    800 – 2000
31 grudnia      wtorek               800 – 1200

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury “Muflon”
Aleksandra Jarocińska
Jelenia Góra, dnia 17.12.2019 r.

Zarządzenie nr 15 / 2019 z dn. 17 grudnia 2019

Scroll to Top