o przedłużeniu terminu składania ofert w naborze na wolne stanowisko w Miejskim Domu Kultury “Muflon” w Jeleniej Górze.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury “Muflon” informuje, iż termin składania ofert w ramach ogłoszonego w dniu 17 października 2019 r. naboru na wolne stanowisko pracownika merytorycznego do działu organizacji imprez zostaje przedłużony do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 15.00.

Pozostałe warunki naboru nie ulegają zmianie.

Scroll to Top