Pracownia malarstwa i rysunku dla młodzieży i dorosłych:
I grupa czwartki godz. 12:00-15:00
II grupa czwartki godz. 16:30-19:30

Początek zajęć:  9 września 2021

Pracownię prowadzi artystka-plastyk Agata Makutynowicz

PROGRAM DLA DOROSŁYCH

Zdobywanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć plastycznych.

Poznawanie bogactwa środków warsztatu plastycznego, min. martwa natura, portret, postać.

Rozwijanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i dokonań innych osób.

Opłata za zajęcia malarstwa i rysunku dla dorosłych: 60 zł.

JCK Muflon zapewnia wszelkie materiały plastyczne.
Pracownia „Na Początku Świata”, ul. Cieplicka 172, parter

Scroll to Top