KONKURS PLASTYCZNY “ZAMCZYSKO KUNEGUNDY”

KONKURS Z CYKLU “LUBIĘ SOBIESZÓW” – II EDYCJA

Pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury “Muflon” w Jeleniej Górze zaprasza dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym “Zamczysko Kunegundy” w ramach konkursu z cyklu “Lubię Sobieszów” – II edycja.

Termin składania prac do 26 września 2014r. Rozstrzygniecie wyników w dniu 30 września 2014r. o godz. 16.30 w pracowni plastycznej MDK “Muflon”.

Prace należy nadsyłać na adres Miejskiego Domu Kultury “Muflon” 58-570, ul. Cieplicka 172, tel. 75 755 37 70 z dopiskiem: “Zamczysko Kunegundy” lub złożyć osobiście w sekretariacie MDK “Muflon” od poniedziałku do piątku w godz.8.00-20.00

Scroll to Top