Naszym celem jest prowadzenie działalności artystyczno-kulturalnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Poprzez bogatą ofertę zajęć (pracownia plastyczna, ceramiczna, malarstwa, muzyczna, taneczna, teatralna) oraz działalność grup twórczych, zachęcamy kolejne pokolenia do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i mieszkańców Jeleniej Góry stale rozwijamy i poszerzamy ofertę kulturalną, organizując comiesięczne Poranki Rodzinne, cykliczne koncerty z cyklu „Scena Bliżej Nas”, wernisaże wystaw, plenery artystyczne czy twórcze warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Scroll to Top