Miejski Dom Kultury „Muflon” jako instytucja kultury funkcjonuje od 1992 roku. Naszym celem jest prowadzenie działalności artystyczno-kulturalnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Poprzez bogatą ofertę zajęć (pracownia plastyczna, ceramiczna, malarstwa, muzyczna, taneczna) oraz działalność grup twórczych (Mała Akademia Baletu, Scena Tańca Ciałość, Gry Teatralne, Teatr Osób Uzależnionych „Karawana”, zespół Sybiraczki i Kresowianie), zachęcamy kolejne pokolenia do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności i mieszkańców Jeleniej Góry stale rozwijamy i poszerzamy ofertę kulturalną, organizując comiesięczne Poranki Rodzinne, cykliczne koncerty z cyklu „Scena Bliżej Nas”, wernisaże wystaw, plenery artystyczne czy twórcze warsztaty dla dzieci i młodzieży. Od siedmiu lat organizujemy również Międzynarodowy Festiwal Folkloru, poprzez który pokazujemy w jaki sposób tradycja, szczególnie ta związana z obrzędami, inspiruje współczesność.