CENNIK

odpłatność za zajęcia prowadzone w Miejskim Domu Kultury „MUFLON”

od 3 września 2018 r.

 Zajęcia plastyczne (poniedziałki) 50 zł / miesiąc
 Zajęcia ceramiczne (wtorki) 55 zł / miesiąc
 Zajęcia plastyczne i ceramiczne (poniedziałki i wtorki) 70 zł / miesiąc
 Zajęcia plastyczno-ceramiczne (czwartki) 55 zł / miesiąc
 Pracownia rzeźby/malarstwa i rysunku dnla dorosłych 60 zł / miesiąc
 Pojedyncza lekcja plastyka/ceramika 20 zł / 60 min

 Zajęcia muzyczne nauka gry na gitarze i perkusji
– zajęcia indywidualne 30 zł / lekcja 60 min
– zajęcia grupowe ( grupa do 5 osób) 20 zł / lekcja 60 min
– próby zespołu ( zespół do 5 osób) 30 zł / próba 60 min
– próby zespołu ( zespół powyżej 5 osób) 50 zł / próba 60 min
 Zajęcia taneczne 1 raz w tyg. 60 zł / miesiąc

 Zajęcia wokalne 40 zł / lekcja 60 min
 Zajęcia wokalne dla dzieci od 6 lat 25 zł / lekcja 30 min
 Zajęcia wokalne grupowe ( minimum 2 osoby ) 30 zł / lekcja 60 min

 Zajęcia taneczne
– Mała Akademia Baletu 5-6 lat 80 zł / miesiąc
– Mała Akademia Baletu 7-8 lat (raz w tygodniu ) 80 zł / miesiąc
– Mała Akademia Baletu 7-8 lat ( środy i czwartki) 120 zł / miesiąc
– Mała Akademia Baletu 25zł / jedne zajęcia

Opłaty są przyjmowane do dnia 10-go każdego miesiąca z góry za bieżący miesiąc, gotówką
w Sekretariacie MDK „Muflon” lub na konto bankowe nr 75 1160 2202 0000 0000 4575 6003

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury „Muflon”
Aleksandra Jarocińska

do pobrania:

CENNIK od wrzesień 2018

Zarządzenie nr 13 z 2018 – zmiana cennika