Zajęcia wokalne

instruktor-Renata Zagórska

Indywidualne lekcje śpiewu rozrywkowego – zajęcia dla młodzieży i dorosłych.

Grupowe zajęcia wokalne dla dzieci od 8 roku życia.

Zajęcia obejmują:

 ćwiczenia oddechowe,

 ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne,

 naukę poprawnej emisję głosu,

 kształcenie słuchu,

 poszerzenie skali głosu,

 wprowadzenie w różne gatunki muzyczne,

 interpretację utworów,

 pracę nad różnorodnym repertuarem dopasowanym do indywidualnych umiejętności każdego

z uczniów,

 pracę z mikrofonem,

 przygotowanie do konkursów, festiwali wokalnych oraz egzaminów wstępnych na uczelnie

artystyczne,

 podstawy improwizacji wokalnej (dla zainteresowanych).

Instruktor pracowni wokalnej – Renata Zagórska

Termin zajęć:

poniedziałki – godziny zajęć są ustalane indywidualnie z instruktorem

Koszt zajęć:

– indywidualne: 40 zł/1 godz.

– grupowe: 25 zł/1 godz.