Zajęcia plastyczne

Aktualny plan zajęć:

zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat: poniedziałek, godz. 15:00-16:15 (40 zł/m-c)

zajęcia dla dzieci  w wieku 8-12 lat: poniedziałek, godz. 16:30-17:45 (40 zł/m-c)

pracownia dla młodzieży 13-16 lat: poniedziałek, godz. 18:00-19:30 (40 zł/m-c)

pracownia dla najmłodszych (5 lat): czwartek, godz. 15:00-16.15 (40 zł/m-c)

Jeżeli dziecko uczestniczy w obu zajęciach (plastycznych i ceramicznych – poniedziałek i wtorek), to opłata wynosi 60 zł/m-c.

CHARAKTER  I  CEL  PRACOWNI  PLASTYCZNEJ:

Podczas zajęć staramy się stymulować i rozwijać aktywność twórczą dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, dążeń oraz indywidualnych możliwości. Zachęcamy do samodzielnego i twórczego podejścia do każdego zadania. Wiele prac wykonywanych przez dzieci to efekt swobodnej ich twórczości, często instruktor nie narzuca tematu ani konkretnej techniki wykonania.Takie prace dzieci wykonują chętniej, widać, że sprawiają im więcej radości.

METODY NASZEJ PRACY:

Wiedzę teoretyczną staramy się przekazywać dzieciom w formie pogawędki, pokazu, projekcji filmu itp. Umożliwiając nawiązanie lepszego kontaktu emocjonalnego i wzrokowego, omawiamy zagadnienie w tzw. kręgu.

Aktywizujemy dzieci do samodzielnego myślenia poprzez gry, zabawy dydaktyczne, inscenizacje, dramy, burzę mózgów itp. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki plenerowe.

MATERIAŁY I TECHNIKA W NASZEJ PRACOWNI:

W pracy twórczej dzieci korzystają z różnych materiałów: tuszu, styropianu, szczotek, pasty, proszku, mydła, soli ,gąbki, świecy, kleju, gazet oraz z darów natury –kasztanów, żołędzi, warzyw i owoców, piór ptaków, kory itp. Poznają różne techniki plastyczne:

– malowanie farbami plakatowymi,olejnymi, akwarelami, temperą, gwaszem,

– rysowanie ołówkiem, węglem, sepią, plasteliną, pastelami,

– techniki graficzne, monotypię,

– kolaż,

– malowanie na szkle i porcelanie,

– papieroplastykę,

– wydzieranie i wyklejanie.

Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych na różnych szczeblach, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Wyjeżdżają także na plenery malarskie.

Najlepsze prace prezentowane są w Galerii Dziecięcej „Kolor”.

instruktor: Agata Makutynowicz