PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ fot.A.Gierus