MONODRAM MARTY ANDRZEJCZYK „SPADANIE TEŻ JEST FORMĄ LOTU” fot. Agnieszka Gierus