RECITAL MARTY ANDRZEJCZYK „KOBIETA CZASOWNIK” fot. Agnieszka Gierus