pracownia malarstwa

„Rozumieć dzieło, to stwarzać je w sobie na nowo.”

Anatol France

Pracownia rysunku i malarstwa dla dorosłych

Zajęcia dla dorosłych niezależnie od wieku i stopnia umiejętności.

Program:

Zdobywanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć plastycznych. Poznawanie bogactwa środków warsztatu plastycznego, min. martwa natura, portret, postać. Rozwijanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i dokonań innych osób.

Zajęcia odbywają sie w czwartki godz. 12.00 – 15.00, 16.30-19.30.

Odpłatność: 50 zł/miesiąc

instruktor: Agata Makutynowicz