Ogłoszenie o zamówieniu na wyposażenie sali widowiskowej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
17 grudnia 2010
Pracownia Fotografii Cyfrowej
30 grudnia 2010

Ogłoszenie o zamówieniu na wyposażenie sali widowiskowej