informacja

W  Miejskim Domu  Kultury” Muflon” w  Jeleniej Górze  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: muflon@sobieszow.pl

Miejski Dom Kultury „ Muflon” Jelenia Góra chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Kiedy załatwiasz sprawy w naszej placówce, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest : Miejski Dom Kultury „ Muflon”  ,  ul. Cieplicka 172 58, 58-570 Jelenia Góra.

Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.

Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy. Podejmujemy różnorodne działania, aby poinformować Cię o Twoich prawach.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, znamy zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień Wdrażając nowe rozwiązania teleinformatyczne lub organizacyjne usprawniające nasze działania. Zawsze mamy na względzie Twoją prywatność.

Ponieważ respektujemy Twoje prawa dlatego też poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

About the author