Wolne miejsca na II turnusie warsztatów zimowych dla dzieci (20 – 24 lutego 2017)

Uprzejmie informujemy, że zwolniły się 2 miejsca w Miejskim Domu Kultury „Muflon” na II turnusie warsztatów artystycznych dla dzieci w wieku 6-12 lat.
II turnus: 20 – 24 lutego 2017 w godz. 9.00 – 15.00.
Udział dziecka w turnusie – 150 zł. W ramach opłaty organizator zapewnia opiekunów oraz asystentów dla dzieci niepełnosprawnych, a także obiad, napoje, bilety wstępu, przejazdy, materiały plastyczne.

Potrzebę sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem w godzinach 8.00 – 9.00 oraz 15.00 – 16.00 należy zgłosić wcześniej w sekretariacie. Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 5 zł od dziecka.

Chętnych serdecznie zapraszamy do zapisów.
Więcej informacji pod nr tel.: 75 75 537 70 lub w sekretariacie MDK „Muflon”.

Zimowe Warsztaty Artystyczne „KADR, SCENA, KLAPS” zostały dofinansowane z Budżetu Miasta Jeleniej Góry oraz przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze.

Dofinansowanie_Jelenia_GoraMKRPA1

 

About the author