informacja

Jelenia Góra, dnia 06.12.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska: pracownik merytoryczny do działu imprez

Informujemy, że w wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko została wybrana kandydatka, która spełniła wymagania określone w ofercie oraz uzyskała maksymalną ilość punktów w poszczególnych etapach rekrutacji:

Katarzyna Salus.

About the author