Informacja o wynikach naboru Instruktor ds. programowania i działalności środowiskowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko została wybrana kandydatka, która spełniła wymagania określone w ofercie oraz uzyskała maksymalną ilość punktów w poszczególnych etapach rekrutacji: Katarzyna Ryś z Jeleniej Góry

informacja o wynikach naboru MDK Muflon

About the author