Zapraszamy na pierwsze spotkanie…

GRY TEATRALNE – WARSZTATY TEATRALNO-PLASTYCZNE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

MUFLONGRY3.jpg

Ożywianie komiksu poprzez alternatywne formy rozbudzania wyobraźni plastycznej. Środek do opowieści to gest, maska, ruch, rekwizyt, video.

Celem warsztatów jest uruchomienie i ożywienie wyobraźni, improwizacji i kreacji, które pozwolą młodym ludziom stworzyć na scenie ich własną wypowiedź, opartą na nurtujących ich problemach, nadziejach i zainteresowaniach.

Wspólnie z młodzieżą poszukamy materiału wyjściowego (komiksu), nad którym będziemy na dalszych zajęciach pracować używając środków charakterystycznych dla teatru plastycznego – rekwizytów, ruchu, gestu, masek, video, światła.

Opracujemy też własną ścieżkę muzyczno-dźwiękową.

Finałem rocznej zabawy i pracy warsztatowej będzie pokaz w którym użyjemy zarówno video jak i innych środków plastycznych praktykowanych w trakcie warsztatów.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie dnia 19 stycznia 2015 o godz. 17.00 lub 2 lutego 2015 o godz. 17.00

Proponowane terminy zajęć: poniedziałki 16.00-18.00

Prowadzenie zajęć: Katarzyna Rotkiewicz-Szumska

About the author