Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Pracownik sekretariatu

Informujemy, że w związku z powyższym naborem do Miejskiego Domu Kultury „Muflon” wpłynęły aplikacje od 42 kandydatów.

W I etapie rekrutacji sprawdzone zostały wymagania formalne i kwalifikacyjne, w których można było uzyskać maksymalnie 6 punktów. Do II etapu zaproszonych zostało 12 osób, które uzyskały najwyższe punktacje – 5 i 6 pkt. W II etapie rekrutacji można było uzyskać od 0 do 13 punktów. Najwyższe oceny otrzymały 4 osoby:
Marzena Okoń: 12,5 pkt
Jolanta Kawzowicz: 12 pkt
Dominika Dziedzic: 9 pkt
Katarzyna Jakubiec: 9 pkt.

Najwyższą ilość punktów w I i II etapie rekrutacji zdobyła p. Marzena Okoń, której kandydatura została wybrana na stanowisko Pracownik sekretariatu.

About the author