„Na pełnym morzu” – Teatr Karawana


Teatr KARAWANA jest teatrem osób uzależnionych i powstał w roku 2009 przy Miejskim Domu Kultury MUFLON w Jeleniej Górze. Do jego założenia przyczynili się ludzie spotykający się do tej pory w obrębie jednej grupy terapeutycznej. Miała to być nowa jakość spotkań, aktywności i samorealizacji. Uzależnienie nakłada na nas sporo ograniczeń, unikamy kontaktu z alkoholem i związanym z nim miejscami, sytuacjami, ludźmi. Teatr to nasza wolna enklawa, bezpieczne miejsce, ostoja. To także sposób na zaakceptowanie tożsamości alkoholika, wyjście z cienia, nieuleganie pejoratywnemu społecznemu klasyfikowaniu ludzi takich, jak my. Nasza formuła jest jawna w sposób podstawowy: z imienia i nazwiska. I pewnie dlatego teatr – trudno go robić nie firmując własną twarzą. KARAWANA jest sumą spotkań różnych ludzi. Jest wśród nas budowlaniec, kierowca, urzędnik, mistrz kuchni, student, sprzedawczyni, krawcowa. I podobna ilość ścierających się często przekonań, poglądów i gustów.

About the author