„Podróże dookoła pokoju stołowego”

Zapraszamy w piątek, 23 maja w godzinach od 10.00 do 15.00 do sali widowiskowej MDK „Muflon” na otwartą próbę spektaklu „ Podróże dookoła pokoju stołowego”. Widzowie będą mieli okazję obserwować proces powstawania współczesnej wypowiedzi scenicznej, pracę reżysera z zespołem aktorskim oraz aktora nad kreowaną postacią. Jest to ciekawa forma uczestnictwa w spotkaniu pomiędzy twórcami a odbiorcami.

Premiera odbędzie się w sobotę, 24 maja o godz. 19.00.

W spektaklu biorą udział aktorzy min. z teatru współczesnego ze Szczecina, Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz Teatru Brama. Jest to forma zdarzenia, sytuacji, spotkania traktującą o marzeniach, które w zderzeniu z rzeczywistością roztrzaskały się o bruk. Aktorzy mówią o tęsknotach i uczuciach w konfrontacji z rutyną życia. Kto zobaczy, ten zrozumie. Autorem i reżyserem spektaklu jest Tadeusz Rybicki.
Zapraszamy serdecznie.

Bez kategorii

About the author