ogłoszenie

Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze

zatrudni pracownika na stanowisku:

Specjalista ds. projektu i organizacji imprez

Na czas określony od dnia 1 grudnia 2011r. do dnia 31 sierpnia 2012r.

Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe i minimum 1 rok pracy na stanowisku o podobnym charakterze (organizacja imprez, realizacja projektów artystycznych, wydarzeń kulturalnych itp.).
  2. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność.
  3. Zdolności organizacyjne i terminowość wykonywania zadań.
  4. Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadania.
  5. Dobrze widziane doświadczenie w pracy przy realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).

Oferta powinna zawierać:

  1. Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
  4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
  5. Kopie zaświadczeń o szkoleniach, kursach itp.

Wymagane dokumenty prosimy złożyć osobiście w sekretariacie

MDK „Muflon” ul. Cieplicka 172 lub tradycyjną pocztą

ewentualnie przesłać drogą elektroniczną na adres: muflon@sobieszow.pl

do dnia 29 listopada 2011r. do godziny 10:00

About the author