30 grudnia 2010

Pracownia Fotografii Cyfrowej

Pracownia Fotografii Cyfrowej prowadzący: Krzysztof Kuczyński terminy zajęć:  wtorki, piątki godziny zajęć:  17.00-19.00 odpłatność:  60 zł. / miesiąc (16 godzin) Pierwsze spotkanie dnia 11 stycznia 2011 […]
27 grudnia 2010

Ogłoszenie o zamówieniu na wyposażenie sali widowiskowej

Informacje pod adresem:  http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=5301&idmp=99&r=r
17 grudnia 2010

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA W RAMACH ZADANIA – MODERNIZACJA SALI […]
3 grudnia 2010

SPEKTAKL „Ubu Król”.Teatr KARAWANA

POKAZ OTWARTY STANU PRACY NAD SPEKTAKLEM „UBU KRÓL” (próba z udziałem publiczności) termin: 29.12.2010  (środa),  godz. 17.00 miejsce: Teatr Cinema w Michałowicach wstęp wolny Teatr KARAWANA […]