5 czerwca 2009

PREMIERA SPEKTAKLU: „Łysa śpiewaczka – próba”

Eugene Ionesco „Łysa Śpiewaczka-próba”   15 czerwca 2009 / godz. 16.30 sala widowiskowa MDK „Muflon”      premiera spektaklu grupy teatralnej „STOP – KLATKA” reżyseria: Agata […]
2 czerwca 2009

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie promesy i kredytu

Znak sprawy: MDK/1/ZP/2009 Nr ogłoszenia 176782-2009 z dnia 02.06.2009 r. Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Na podstawie art. 93 ust. 1 pktt 1 […]